Allmän information

Hushållsavfall
Gemensam sopbehållare för hushållsavfall finns och är placerad mellan hus 98 och 100.

Lekplats
Föreningen har även en mindre lekplats med gungor, sandlåda samt lekstuga.