Styrelsen

Brf Solbackens styrelse består av följande personer:

  • Ordförande: Linnea Myrhed
  • Kassör: Jurgita Narusyte
  • Vice Kassör: Peter Ahlund
  • Sekreterare: Helene Ringberg
  • Ledamot: Marie Haga
  • Suppleant: Mats Vestman

Om du har frågor rörande föreningen så går det bra att kontakta ordföranden eller kassören. 

E-post: ordforande (at) brfsolbacken.com
E-post: kassor (at) brfsolbacken.com